Ceník

Veškeré ceny jsou platné od 1.1.2023 a jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

  • Služba péče o děti v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů rodiče.
  • Při odevzdání přihlášky se rodiče zavazují k úhradě rezervační zálohy ve výši 4 700 Kč. Tato záloha je vratná po řádném ukončení docházky.
  • Pevná měsíční sazba za docházku dětí ve věku od 1 roku do 31. srpna po dosažení 3 let věku dítěte činí 4 700 Kč.
  • Pevná měsíční sazba za docházku dětí od 1. září po dosažení 3 let věku do 31. srpna po dosažení 5 let věku dítěte činí 8 000 Kč.
  • Rozsah měsíční docházky není omezen. V rámci fixního měsíčního poplatku za docházku si rodič může navolit libovolný počet dnů v měsíci.
  • Minimální počet hodin docházky za 1 den čítá 5 hodin.
  • V ceně docházky není zahrnuta strava. Svačinka 28 Kč, oběd 54 Kč. Cena za celodenní stravu je 110 Kč. Strava se účtuje dle skutečně nahlášených dnů.
  • Školné na příslušný měsíc je vybíráno vždy k 10. dni daného měsíce na základě vystavené faktury/platebního předpisu.
  • Poskytovatel má právo v případě pozdního vyzvednutí dítěte po provozní době automaticky naúčtovat poplatek 200 Kč za každou započatou hodinu. V případě častého opakování pozdního vyzvedávání dítěte má poskytovatel právo ukončit Smlouvu se zákonným zástupcem dle článku IV.
  • Nezapomeňte si přečíst Všeobecné obchodní podmínkyZpůsob ochrahy osobních údajů a Stanovy Spolku MAM Prostor.