Ceník

Provozovatel:

Spolek MAM Prostor
U teplárny 1174/3, 158 00 Praha 5
IČ: 04302427
Číslo účtu: 15000150/2010

Zodpovědná osoba: Kateřina Reichertová, předsedkyně Spolku MAM Prostor

Cenové podmínky:

 • Služba je poskytována s částečnou úhradou nákladů rodiče.
 • Při odevzdání přihlášky se rodiče zavazují k úhradě rezervační zálohy ve výši 4 000 Kč. Tato záloha je vratná po řádném ukončení docházky.
 • Pevná měsíční sazba za docházku dětí ve věku od 1 roku do 31. srpna po dosažení 3 let věku dítěte činí 4 000 Kč. Například pokud má vaše dítě 3. narozeniny v březnu, tak až do 31.8. se počítá cena 4 000 Kč jako za dítě do 3 let. Následně od 1.9. pokud by v docházce pokračoval, se cena navyšuje na 8 000 Kč, viz další bod.
 • Pevná měsíční sazba za docházku dětí od 1. září po dosažení 3 let věku do 31. srpna po dosažení 5 let věku dítěte činí 8 000 Kč.
 • Rozsah měsíční docházky není omezen. V rámci fixního měsíčního poplatku za docházku si rodič může navolit libovolný počet dnů v měsíci.
 • Minimální počet hodin docházky za 1 den čítá 5 hodin.
 • V ceně docházky není zahrnuta strava. Svačinka 25 Kč, oběd 50 Kč. Cena za celodenní stravu je 100 Kč. Strava se účtuje dle skutečně nahlášených dnů.
 • Školné na příslušný měsíc je vybíráno vždy k 30. dni předchozího měsíce na základě vystavené faktury.
 • Po domluvě možnost individuálního prodloužení pobytu dítěte po zavírací době 180 Kč/hod.
 • Poskytovatel má právo v případě pozdního vyzvednutí dítěte po provozní době automaticky naúčtovat poplatek 180 Kč za každou započatou hodinu. V případě častého opakování pozdního vyzvedávání dítěte má poskytovatel právo ukončit Smlouvu se zákonným zástupcem dle článku IV.
 • Platbu je možné provádět na účet číslo: 15000150/2010 nebo na recepci v hotovosti.

Veškeré ceny jsou platné od 1.7.2022 a jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Přečtěte si také naše Všeobecné Obchodní podmínky.