Projekt Dětská skupina MAM Prostor pro veřejnost (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008346) je financovaný za pomoci Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.


Dětská skupina MAM Prostor pro veřejnost

Mámě pro Vás skvělou novinku. Snižujeme plošně ceny školkovného!

Podařilo se nám stát se součástí projektu Operační program Zaměstnanost, který je podpořen Evropskou unií. Naším cílem v souladu s tímto programem, je zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi a vytvořit rovné podmínky při vstupu na trh práce. Program se týká všech dětí ve věku od 1 roku do 4 let, u kterých minimálně jeden z rodičů dítěte je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo pokud je nezaměstnaný a hledá si zaměstnání. Každému rodiči samozřejmě rádi vysvětlíme veškeré podrobnosti.

Neváhejte nás kontaktovat, co nejdříve. Vaše dítě může získat kvalitní péči za velmi nízkou cenu! Nezávaznou prohlídku si můžete rezervovat na čísle 727 877 199 nebo na e-mailu info@mamprostor.cz. Přihlášku do Dětské skupiny naleznete ZDE.

Naším cílem je budovat zážitkovou školku pro děti od 1 roku do 4 let, která vychází maximálně vstříc individuálním potřebám dětí a jejich rodičů. Dětem zajišťujeme všestranný rozvoj a rodičům pomáháme zvládnout práci a rodinu.

 • Denní kapacita maximálně 12 dětí od 1 roku do 4 let.
 • Daňové zvýhodnění pro rodiče i zaměstnavatele.
 • První 3 adaptační hodiny zdarma.
 • Flexibilnost docházky již od 1 půldne v týdnu.
 • Možnost individuálního hlídání.
 • Program zaměřený na zvládání separační úzkosti a přípravu na nástup do „velké“ školky. Výchovně vzdělávací program podle cyklů ročního období.
 • Nástup možný během celého roku vč. školních prázdnin.
 • Otevřeno PO-PÁ: 8,00 – 17,00 h. nebo po dohodě vč. školních prázdnin.
 • Kvalitní dětská strava od certifikované firmy.
 • Klidné prostřední rodinné vily u lesa se zahradou.

Vzdělávací program:

 • jazyková výchova (učíme se říkanky a čteme knížky)
 • výtvarná výchova (učíme se vyrábět věci a malovat)
 • tělesná výchova ( pohybové hry, pobyt venku)
 • hudební výchova (učíme se zpívat a tancovat)
 • kreativní dílna kopíruje témata čtyř ročních období a významné svátky (např. Vánoce, Velikonoce apod.)

Denní program:
8.00 – 8.30 Příchod dětí do školky
8.30 rozcvička
9.00 dopolední práce nebo kroužek
10.00 svačina
10.30 pobyt venku nebo pohybové cvičení
11.30 oběd
12.00 odchod dopolední skupiny
12.30 spánek
14.30 odpolední svačina
15.00 pobyt venku nebo odpolední program
17.00 ukončení denního provozu

Rodič zajistí vybavení pro dítě:
Bačkůrky, domácí oblečení včetně náhradního, venkovní oblečení a obuv, pleny v případě potřeby, oblíbenou lahvičku na pití. Pokud dítě nosí plenky, tak prosíme rodiče, aby je do školky nosili v dostatečném množství. Erární plenky budou k dispozici pouze pro mimořádné případy.


V našem zařízení Vám nabízíme služby péče o děti předškolního věku v režimu tzv. Dětské skupiny (v souladu se Zákonem 247 / 2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů). Poskytovatelem této služby je nezisková organizace Spolek MAM Prostor., který na provoz Dětské skupiny získal v rámci projektu Dětská skupina MAM Prostor pro veřejnost (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008346) dotaci z finančních prostředků Evropské unie – z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.Projekt je realizován v období od 1.1.2018 do 31.12.2019 jako zařízení pro veřejnost s cílem napomoci rodičům malých dětí udržet se nebo se vrátit na trh práce. Tato služba péče je poskytována s částečnou úhradou nákladů. Naše dětská skupina MAM Prostor je zaregistrována v registru Dětských skupin MPSV jako zařízení s kapacitou 12 dětí.Více informací najdete na www.esfcr.cz.